מערכת מופעים

רישיון להשמעת מוסיקת רקע באירוע עסקי
פרטי האירוע

שם האירוע
מועד האירוע
שעת האירוע
יישוב
מקום האירוע
כמות קהל
הערות

פרטי הגורם המשלם (לצורך חשבונית מס)

שם המשלם
ת.ז./ ע.מ./ ח.פ.
דואר אלקטרוני
טלפון

כתובת למשלוח דואר

יישוב
רחוב ומספר בית
מיקוד
כתובת שונה למשלוח דואר
יישוב
רחוב ומספר בית
מיקודנגישות